Тъмно Сърце, концерт на Хумбертина (Мариана Екимова, Невена Екимова)
Сформирана специално за изложбата "Три пъти вътрешности", група Хумбертина представя композиции за пиано и глас под общото заглавие Тъмно сърце. Създадени по различно време и на различни езици, песните в концерта имат обща тема - тъмната страна на любовта. Освен класици на тъгата като Ник Кейв и Серж Генсбур, репертоарът на Хумбертина включва и непознати за широката публика песни, както и изненадващи находки от българския фолклор.

---------------------

Dark Heart, a concert by Humbertina (Mariana Ekimova, Nevena Ekimova)
Formed especially for the exhibition "Three Times Insides", the band Humbertina presents compositions for piano and voice under the title Dark Heart. Created in different times and tongues, the songs share a common theme - the dark side of love. Besides classics of sadness by Nick Cave and Serge Gainsbourg, Humbertina's repertoire includes songs less known to the common public, as well as surprising treasures of Bulgarian folklore.

Concert photographs © Rosina Pencheva

Back to Top