All photographs © Rosina Pencheva

Garden Town, 2019, interactive installation for children in the Museum of Humor and Satire, Gabrovo
24th International Biennial of Humor and Satire in Art, entitled "Dimensions of the Public"
  The hall houses a stylized urban space where kids participate as active citizens and creators of their environment. Some of the segments and their activities are:
Gritty Grey str. - beautifying urban space, chalk drawing; voting
Pretty Pipey str. - yarn bombing, seed bombing
Quite Catty str. - waste sorting; taking care of homeless animals
Laundry Line str. - reusing old materials; volunteer work
Pensive Park - discussion and decision-making in a group
---------------
Град Градина, 2019, интерактивна инсталация за деца в Музей Дом на хумора и сатирата, Габрово
24. Международно Биенале на хумора и сатирата в изкуството, под надслов "Измерения на публичното"
Залата пресъздава стилизирано градско пространство, в което децата участват като активни граждани и творци на заобикалящата ги среда. Hякои от сегментите и дейностите, свързани с тях, са:
Улица Средносива - разкрасяване на града, рисуване с тебешири; гласуване
Улица Тръбопроводна - увиване с прежди; бомби от семена
Улица Крайнокотешка - разделно събиране на отпадъци; грижа за бездомните животни
Улица Просторна - повторно използване на материали; безвъзмезден труд
Поумняващ Парк - разискване на въпроси и вземане на решение в група

Back to Top