My Summer Holiday, video, 2011
3 min 41 sec
The sound, image and text components in the work tell seemingly incongruous stories that end up intertwining in unexpected ways. 
-------------------
Моята лятна ваканция, видео, 2011
3 мин 41 сек
Звукът, картината и текстът в работата разказват привидно несвързани истории, които накрая се преплитат по неочакван начин.

Back to Top