Trauma & Trivia: Season of Kali, solo exhibition at Intro gallery, Sofia
3 - 19 May 2022
part of FIG.2 - Festival for Illustration and Graphics
---------------------------------
Травма и тривия: Сезонът на Кали, самостоятелна изложба в галерия Интро, София
3 - 19 май 2022
част от FIG.2 - Фестивал за илюстрация и графика

photo © Rosina Pencheva 

photo © Mihail Novakov

photo © Rosina Pencheva 

Life got tight like a pair of jeans. There are two things left to do with the letter S: to Suffer and to Sleep. I abuse wellness and esoteric teachings. Did you know that we are currently drowning in the last quarter of the Kali era? Very soon we are all expected to acquire her soft blue color. I'm losing the nuances - what is awful and what is fun. The double-headed dragon with sharp teeth amuses itself with self-destruction. There is nothing harmless in this world, dangers lurk everywhere, especially inside. What trauma is more serious than the onset of aging?

The exhibition includes images from the samizdat Trauma & Trivia.
--------------------------
Животът отесня като чифт дънки. Останаха две неща за правене с буквичката С: да се сдухваш и да спиш. Злоупотребявам с уелнес и езотерични учения. Знаехте ли, че в момента се давим в последната четвърт на ерата на Кали? Много скоро се очаква всички да придобием нежносиния й цвят. Губят ми се нюансите, кое е ужасно и кое - забавно. Двуглавата ламя с острите зъби се развлича със самоунищожение. В този свят няма нищо безобидно, опасности дебнат навсякъде, най-вече отвътре. Каква по-сериозна травма от началото на остаряването?

Изложбата включва изображения от самиздата Травма и тривия.

photo © Mihail Novakov

photo © Mihail Novakov

photo © Rosina Pencheva 

photo © Mihail Novakov

photo © Mihail Novakov

photo © Rosina Pencheva 

photo © Mihail Novakov

photo © Rosina Pencheva 

photo © Mihail Novakov

photo © Mihail Novakov

Back to Top