The fateful and the banal project onto each other in "Trauma & Trivia" - the third printed edition by artist Nevena Ekimova.
In the two-color Riso-printed book, handmade from recycled paper, documentary-style texts and poems for adults are paired with phantasmagoric illustrations from a strange fairytale universe. The author explores the visual and semantic possibilities offered by the text-image combination to create tension between the outer and inner worlds of her characters. Her inspirations include stand-up comedy, memes, children's picture books and Japanese anime. The greatest credit for "Trauma & Trivia", however, goes to the everyday life and close surroundings of the author, which best of all manage to illustrate the tragedy, comedy and absurdity of life.
"Trauma & Trivia" is Nevena Ekimova's third self-published book. It was printed at No Point Atelier, Balanite village. www.nopointatelier.com
The project is realized with financial support from the National Culture Fund of Bulgaria.
Take a peek at the whole book here.
--------------------
Съдбовното и баналното се оглеждат едно в друго в "Травма и тривия" - най-новото печатно издание на художничката Невена Екимова.
В двуцветно изпечатаната на ризограф книжка, ръчно изработена от рециклирана хартия, текстове в документален стил и стихотворения за възрастни си партнират с фантасмагорични илюстрации от странна приказна вселена. Авторката изследва визуалните и смислови възможности, които предлага комбинацията текст-изображение, за да създаде напрежение между външния и вътрешния свят на своите герои. Сред вдъхновенията й са стендъп комедията, меметата, детските книжки с картинки и японското аниме. Най-голяма заслуга за "Травма и тривия" обаче имат ежедневието и близкото обкръжение на авторката, които по-добре от всичко успяват да онагледят трагедията, комедията и абсурда на живота.
"Травма и тривия" е третата собственоръчно издадена книга на Невена Екимова. Печатана е в No Point Atelier, с. Баланите. www.nopointatelier.com
Проектът се реализира с финансова подкрепа от Национален фонд Култура.
Разгледайте цялата книга тук.
Back to Top